لیست تجهیزات پست و رلیاژ

شرح تجهيزات تعداد
1 RST سنج 10
2 scopcard-80m با متعلقاتosiloscop 8
3 SF6 LEAK DETECTOR TYPE DILO 3-033-R002 7
4 آمپر متر ديجيتالي هايوكي ژاپني مدل3256/50 5
5 ابزار كار 15
6 ارابه تزريق گاز F6 4
7 ارت سنج ديجيتالي 8
8 ارتفاع سنج مدل AR600E 8
9 ارتينگ 400 كيلو ولت با پرش تلسكوپي 6
10 اريزر ايپرام -eraser 4
11 اسيلوسكوپ آنالوگ ديجيتال مدل HM2008 N دو كاناله 5
12 الكتروموتور سه فاز با گير بكس 6
13 اهم متر 10
14 اهم متر ديجيتالي 12
15 برقو ريمل كونيك اصلي 15
16 بلور بوش اصلي آلمان 5
17 بلور دمنده و مكنده 5
18 پانچ هيدروليك 4
19 پاورمتر FPM-602-FOA-22 6
20 پراپ اسكوپ 8
21 تاپتول 14
22 پرس كابشو آلماني 7
23 تايم تست پرگراما 8
24 تخريب كن 1745 NEK 5
25 تراز مگنت 40 سانت آمريكائي 6
26 ترانس الكترو موتور جوشكاري 250 آمپر 5
27 ترك متر بريتول انگليسي 1200-135 3
28 تست كنتور 3فازمدلPWS303-MTE40340باست3تايي كلم 5
29 دريل بوش برقي نمره 12 دو دور چكش 5
30 دستگاه  TALK SET مدل 20A- VCS 4
31 دستگاه GPS گارمين مدل 78S 4
32 دستگاه level generator مدل ps-33a 4
33 دستگاه OTDR مدل FTB200با ماژول دو طول موج 4
34 دستگاه phase power calibrator جهت كاليبراسيون ولتا 4
35 دستگاه Site master Anritsu با 11 قلم متعلقات مربوط 4
36 دستگاه spm-33a مدل selective level 4
37 دستگاه آرجي زن بزرگ اصلي سايز 45 4
38 دستگاه ارتفاع سنج كابل مدل 600E به همراه كيف چرمي 4
39 دستگاه ارتينگ شبكه هوايي 4
40 دستگاه اينترفيس تزريق جريان جهت تست RTU پرشيا 4
41 دستگاه تايم تست بريكر مدلEGIL 4
42 دستگاه تزريق جريان مدل 100ADN-MK2 4
43 دستگاه تست چند منظوره 6
44 دستگاه دينام موزا مدل TS200 8
45 دستگاه قرائتگر به همراه آدابتور و كيف ومتعلقات 8
46 دستگاه كا ليبراتور تستر 789 Fluke 4
47 دستگاه لايت سورس مدل 600 – FLS 4
48 دستگاه لول ژنراتور 5
49 دستگاه مقاومت زمين 5
50 دستگاه ميكرواهم متر ديجيتالي مدل DSM200 با متعلقات 9
51 دستگاه ميگر ديجيتالي مدل MIT1020 همراه با ملحقات 7
52 دستگاه هشدار دهنده ميدان الكتريكي 6
53 رئوستا با رنج 2 و 1500 7
54 رگلاتور فشار قوي و شيلنگ گاز 6
55 ريمل برقو كونيك اصلي 6
56 سشوار صنعتي بوش مدل GHG500 به سريال 309000622 6
57 فاز متر فشار قوي 11
58 فاصله سنج ديجيتالي مدلA3 بامتعلقات 7
59 فك پانچ هيدروليك 4
60 قرائتگر با کيف و متعلقات بهمراه آدابتور مربوطه 12
61 كارابين نمره 12 – 5 عددي 15
62 لانچ کيبل SC/FC  1000N 3
63 منبع تغذيه 110ولت DC 8
64 مولتي متر ديجيتالي 15
65 ميكرو اهم متر مدل DSM200 به همراه ملحقات 15
66 ميگر ديجيتالي مدل MIT1020 12
67 وات متر آنالوگ مدل BIRD43 8
68 هشدار دهنده ميدان الكتريكي EFA 7
69 اسيلواسكوپ حافظه دار مدل HM1507 10
70 اهم متر هايوكي ژاپن 3256 15
71 بتونير 600 ليتري گير بكسي 3
72 دستگاه تست WESTMAINT 4
73 دستگاه مواتي تستFTX 100 4